صفحه اصلی

فهرست اصلی

جستجو در سایت

بیش از یکدهه تجربه موفق در زمینه موافقت اصولی و طرحهاي توجيهي فني ، مالي و اقتصادي جهت اخذ تسهيلات بانكي اطمینانیست که در انجام امور محوله شما ارائه خواهد شد .

موسسه ما طرحهای توجیهی فنی مالی اقتصادی جهت اخذ تسهیلات بانکی تجربه انجام دادن بيش از 1000 فقره طرح توجيهي در زمينه هاي مختلف و اخذ مصوبه هاي طرحهاي زود بازده / پربازده / صندوق ذخيره ارزي / صندوق ضمانت صادارات ايران / طرحهاي اشتغالزايي وزارت كار / طرح توسعه محل كارخانه /طرح خريد،جايگزيني،توسعه ماشين آلات / طرح خريد انشعابات ، تاسيسات و تجهيزات / طرح خريد مواد اوليه / طرح سرمايه در گردش/ و به طور كلي انجام طرحهاي توجيهي) بازرگاني،كشاورزي،خدماتي ،صنعتي،معدني،فرهنگي، ورزشي،عمراني) جهت اخذ وام بانكي به كليه بانكهاي كشور و موسسات مالي اعتباري ، سازمانها و وزارتخانه ها از قبيل وزارت صنايع و معادن جهت دريافت مجوز (جواز تاسيس،پروانه بهره برداري،مصوبه وام) و وزارت تعاون ، وزارت كار و امور اجتماعي ،سازمان آموزش فني و حرفه اي، وزارت جهادكشاورزي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، وزارت مسكن و شهرسازي و ......

لازم به ذكر است كه اين موسسه آمادگی خود را جهت انجام و ارائه طرح هاي توجيهي به كليه بانكها و وزارتخانه ها دفاعيات طرح هاي توجيهي ارائه شده را تا اتمام و اخذ مصوبه به مراجع ذيل ربط متعهد مي شود . همچنین یکی دیگر از فعالیتهای دیگر این موسسه اخذ موافقت اصولی از وزارت صنایع میباشد .

مطالعه بازار و طرح کسب و کار

در دنیای رقابتی امروز که مهمترین مسئله سازمانها حفظ بقا میباشد لازم است با مطالعه دقیق بازار و رقبا استراتژیهای مناسبی اتخاذ گردد و مانند نقشه ای دقیق و حساب شده در دست سازمان باشد که بتواند راهگشا باشد . یک طرح کلی روشن برای موفقیت سازمانها در فروش یعنی طرحی که تمام فعالیتهای سازمان را نشان دهد .میتوان گفت این طرحها نوعی آمادگی برای سازمانها فراهم میسازد و آمادگی کامل مشخصه حرفه ای هاست . این طرحها نوعی شیوه تفکر از آینده به حال میباشد .

در این نوع طرحها موارد ذیل مورد بررسی قرار میگیرد :

1-آرمانهای کسب و کار
2- بیان ماموریت سازمان
3- برنامه مدیریتی و سازماندهی
ادامه مطلب...
 


پاسخگویی آنلاین

تبلیغات

اولین موسسه ثبت آنلاین

- موسسه ما طرحهای توجیهی فنی مالی اقتصادی جهت اخذ تسهیلات بانکی تجربه انجام دادن بيش از 1000 فقره طرح توجيهي در زمينه هاي مختلف و اخذ مصوبه هاي طرحهاي زود بازده / پربازده / صندوق ذخيره ارزي / صندوق ضمانت صادارات ايران / طرحهاي اشتغالزايي وزارت كار / طرح توسعه محل كارخانه /طرح خريد،جايگزيني،توسعه ماشين آلات / طرح خريد انشعابات ، تاسيسات و تجهيزات / طرح خريد مواد اوليه / طرح سرمايه در گردش/ و به طور كلي انجام طرحهاي توجيهي) بازرگاني،كشاورزي،خدماتي ،صنعتي،معدني،فرهنگي، ورزشي،عمراني) جهت اخذ وام بانكي به كليه بانكهاي كشور و موسسات مالي اعتباري ، سازمانها و وزارتخانه ها از قبيل وزارت صنايع و معادن جهت دريافت مجوز (جواز تاسيس،پروانه بهره برداري،مصوبه وام) و وزارت تعاون ، وزارت كار و امور اجتماعي ،سازمان آموزش فني و حرفه اي، وزارت جهادكشاورزي ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، وزارت مسكن و شهرسازي و ......

IP شما کاربر گرامی

54.145.222.231